Bemutatkozás

Miért létezik a Békevár Baptista Gyülekezet Kaposváron?

Kik a baptisták?

A baptista közösség, a keresztyénség nagy családjának egyik tagja. Gyülekezetünk a Magyarországi Baptista Egyházhoz, mint szövetséghez kapcsolódik. Az újkori baptizmus, a XVI. században indult reformáció harmadik ágaként számontartott anabaptizmus szellemi öröksége. Világszövetségünk jelenleg körülbelül 40 millió tagot számlál.

Mit jelent a baptista név?

Baptista nevünk keresztelési gyakorlatunkra utal. Nem csecsemő keresztséget, hanem a tudatos, megtéréshez kötődő bemerítkezést gyakoroljuk. A „baptista” szó, az újszövetség eredeti görög szövegében található baptisma főnévből származik, ami „bemerítést, bemerítkezést” jelent. Szeretnénk megerősíteni, hogy sem a babtista sem a batista írásmód nem helyes, bár nem sértődünk meg rajta. 🙂 

Mit jelent nekünk Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus Betlehemben született több mint 2000 éve. Körülbelül 32 éves volt, amikor egy koncepciós per során elítélték és kivégezték, de a halálát követő harmadik napon feltámadt. Azt tanította, születésének, életének, halálának egyetlen célja van: megváltani az embereket a bűn rabságából. A bűn azt jelenti, hogy az ember elfordult Istentől és saját útján kezdett járni. Isten, Fiát adta a mi bűneinkért. Jézus Krisztus halála tette lehetővé az Isten és ember között megromlott kapcsolat helyreállítását.

Feltámadása a bizonyíték, hogy Isten elfogadta váltsághalálát, amelyet helyettünk vállalt magára. Ennek alapján ajánlja fel Isten a bűnbocsánatot és az örök életet minden embernek. Jézus Krisztus ma is él! Képes rá, hogy megváltoztassa bárki életét!

Jézus mondta:

Gyülekezeti életünk, rendszeres programjaink

Azért élünk, hogy minél szélesebb körben beszéljünk a Bibliáról és a jó hírről, hogy Isten szereti az embereket, és meg akarja menteni őket. Készek vagyunk arra, hogy mindenki megismerhesse mindennapjainkat. Minden programunk nyilvános, szeretettel látunk!

Tedd meg az első lépést, amiről a fenti videó is szól!

 

Jelentkezz az Alpha kurzusra, ha szeretnéd jobban megismerni miről is szól a kereszténység:

Vezetőink

vezetőink - Jóföldi Endre

Jóföldi Endre

gyülekezetvezető

1975-ben születtem, Jézus Krisztust 16 éves korom óta követem, 1999-ben házasodtam meg, feleségemmel Timivel 4 gyermeket kaptunk. A három nagyobb, már szintén Jézus követője lett.  Egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó, kis 30 fős cég társalapítója és ügyvezetője vagyok, mérnök informatikus. A kaposvári Békevár Baptista gyülekezetvezető presbitereként szolgálok. A Dunántúli Egyházkerületben, mint a Stratégiai csoport tagja és a kerület titkára van feladatom. Teológián először a BTA Misszió szakán tanultam, majd MA diplomát Gyakorlati szolgálat területén a TCMI Teológián szereztem. Jelenleg is ott tanulok egy következő MDiv fokozatért. A vezetés kérdése egyre inkább foglalkoztat. Egyik TCMI tanáromtól tanultam, hogy egy vezető, csak addig vezető, amíg tanul. Igyekszem így élni, ma is tanulóvezető vagyok. A tanultakat az általam indítotott Gyülekezetvezetés című, pásztoroknak, gyülekezeti vezetőknek szóló blogon meg is szoktam osztani. Ahogy kisfiam mondaná, amúgy Mensa tag vagyok.

vezetőink - Dr. Csonka Arnold

Dr. Csonka Arnold

elöljáró

Tősgyökeres somogyi vagyok, 1980-ban születtem Kaposváron, azóta is folyamatosan itt élek, tanulok, dolgozok. Tizenhét évesen lettem Jézus követőjévé. Feleségemmel, Julcsival 2007 óta vagyunk házasok, két gyermekünk (Dani és Gigi) van. 2020 nyarán, ha nem is messzire, de elköltöztünk Kaposvárról, jelenleg Kaposfőn élünk. Fő hivatásom az oktatás és kutatás, 2008. óta vagyok a Kaposvári Egyetem, újabb nevén Szent István Egyetem Kaposvári Campus oktatója. Korábban ugyanezen az egyetemen szereztem meg a gazdasági agrármérnök végzettségemet, illetve doktori fokozatomat gazdálkodás- és szervezéstudományokból. A munkám mellett hobbi szinten foglalkozom rövid prózák és versek írásával, néhány írásom megjelent amatőr szerzők felé is nyitott irodalmi folyóiratokban, magazinokban. E mellett nagyon szeretem a zenét is („komoly” és „könnyű” formáját egyaránt), négy éven keresztül tanultam dobolni, ezt a tudást időnként a gyülekezetben is kamatoztatom. A Békevárban jelenleg elöljáróként, a vezetői csapat egyik tagjaként szolgálok. E mellett havonta egy-két alkalommal bibliai tanításokat, igehirdetéseket tartok a vasárnap délelőtti istentiszteleteken. Különösen nagy öröm számomra, hogy tagja vagyok egy olyan kiscsoportnak is, amely szintén kisgyermekes családokból áll, és akikkel az vasárnapi gyülekezeti alkalmak mellett, hétköznapokon, az otthonainkban is találkozhatunk. Az utóbbi időben egy olyan felekezetközi csoport munkájában is részt veszek, amely a Szent Szellem által személyre szabott, bátorító, építő üzenetekkel szolgál az emberek felé.

Fodor Imre

elöljáró

Baptista hívő családban nőttem fel. Gyerekként a Bibliáról, Istenről sok mindent megismertem, de középiskolás éveim végén érintett meg Isten kegyelme és szeretete, ekkor fogadtam el Jézus Krisztust személyes Megváltómnak, Uramnak. Vegyészmérnökként végeztem és dolgoztam, dolgozom. Feleségemmel Babival 1987-ben házasodtunk össze, Istentől kapott segítőtársként tekintünk egyásra. Öt leány gyermekünk van, rajtuk keresztül immár négy fiunk is és két kisfiú unokánk. 1988 óta élek Kaposváron. Családunkkal a Kaposvári Baptista (most már Békevár) Gyülekezetben találtunk lelki otthonra. Babi szüleinek barátai a gyülekezet testvériségéből lettek az első barátaim Kaposváron. Itt neveltük fel gyermekeinket, itt végeztük a szolgálatainkat a vasárnapi iskolában, az imaház építésében, családi napközi, tanoda működtetésében. A vezetőség tagja, 2009 óta a gyülekezet presbitere vagyok. Szolgáltam különböző területeken, igehirdetésben, bibliatanulmányozó csoportok vezetésében, közösségi alkalmak szervezésében éppúgy, mint fizikai munkákban vagy pénzügyi feladatok végzésében. Az előttünk járó nemzedéktől kapott szellemi örökséget igyekszem megélni: szeretni és teret adni az utánunk következő generációknak; a változó világunkban is ismerni és ragaszkodni a Biblia tanításához. Nagy örömet jelent számomra, amikor megoszthatom a hitemet másokkal. Az a vágyam, hogy az ÚR Jézus hiteles követőjeként tudjak részt venni a gyülekezetünk vezetésében, tudjam munkálni a gyülekezetünk egységét, növekedését és tisztaságát.

Jóföldi Szilárd

elöljáró

Nagy András

elöljáró

Óvári Timót

elöljáró

1993-ban születtem, szüleim harmadik gyermekeként Kaposváron. Tizenegy évig elmondhattam magamról, hogy én vagyok a legkisebb gyerek a családban, míg nem megszületett negyedik testvérem is. A gimnáziumi éveket követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre nyertem felvételt, majd a tanulmányok végeztével felszereltem a katasztrófavédelem kötelékébe. Azóta is ott dolgozok, jelenleg helyettes szóvivőként Somogy megyében. Feleségemmel, Johannával és kisfiunkkal Kaposváron élünk és a munkánk mellett két kis családi vállalkozást is vezetünk. A gyülekezetben jelenleg a dicsőítésvezetésben szolgálok, illetve a férfimissziónak is én vagyok az egyik vezetője. E két terület nagyon közel áll hozzám. A gyülekezeti szolgálaton kívül oszlopos segítője vagyok az XCC-knek (72 órás kihívás férfiaknak a vadonban) is, ahol évről évre több száz férfi találkozhat Jézussal.

Oszd meg másokkal!

Adó 1 százalék felajánlása

Újra itt van az adóbevallások ideje. Ha hasznosnak találja az általunk végzett tevékenységet, kérjük támogasson minket! Önnek csak egy kis fáradtságba kerül, számunkra mégis nagy segítség.

Az SZJA 1+1 százalékáról rendelkezhet az adóbevalláskor.

Ha idén Ön is szeretné támogatni olyan szervezet munkáját, ahol  a támogatás közvetlenül a tevékenységeket igénybe vevőkre van fordítva, önkéntesek dolgoznak, hogy minél több gyermek, fiatal és felnőtt számára segítséget nyújthassunk táboroztatásban, családi kapcsolatok erősítésében, szociális és mentális segítésben, akkor kérjük támogassa munkánkat!
Békevár Alapítvány adószáma: 18773794-1-14.

Ha az egyházak számára adható 1%-ot is felajánlaná, ajánljuk egyházunkat. A Magyarországi Baptista Egyház gyülekezetein és intézményein keresztül az ország több mint 350 településén jelen van. A negyedik legjelentősebb egyházként sok tízezer emberrel van rendszeres kapcsolata. Szociális, közoktatási, felsőoktatási intézményeket tart fenn, miközben jelentős hitéleti és kulturális szolgálatot végez. Nemzetközi kapcsolatai szerteágazóak, hisz a baptisták 110 milliós családja világszerte aktív szerepet vállal a helyi közösségek építésében, a vallási és lelkiismereti szabadság képviseletében, valamint a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetésében.

Ha idén Ön is felajánlaná az egyházak számára felajánlható százalékot  is, a Magyarországi Baptista Egyház technikai száma: 0286.

Köszönjük, hogy támogatja munkánkat! Örömmel vesszük, ha abba közvetlenül is bekapcsolódik.

Adó 1% technikai szám

Alpha kurzus

Az Alpha egy olyan évente egyszer ősszel megrendezett 10 részes programsorozat ahol a kereszténység alapjait lehet felfedezni. Minden alkalom egy étkezésből, egy előadás meghallgatásából és kiscsoportos beszélgetésből áll, ahol mindenki megoszthatja a gondolatait.

Témákból: Kicsoda Jézus? Miért halt meg Jézus? Hogyan lehet hitem? Miért és hogyan imádkozzam? Miért és hogyan olvassam a Bibliát? Hogyan vezet minket Isten?

Ha szívesen részt vennél a legközelebbi Alphán jelentkezz itt:  http://bit.ly/bekevaralpha3 

Facebook esemény:  Alpha kurzus

Békevár Óvoda

Óvodánk világnézetileg elkötelezett, keresztyén szemléletű óvoda (felekezetközi), de vallásos háttértől és felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki jelentkezhet. Semmilyen gyülekezethez kapcsolódó programunk nem kötelező, de bármikor szívesen látunk a Békevárban családoddal együtt.

Óvópedagógusok és dajka visel gondot a gyermekekre. Két csoporttal működünk, folyamatosan várjuk a beiratkozókat.

Választható programok: ovis angol (Dora’s house), zeneovi, úszás oktatás, művészeti nevelés.

https://www.facebook.com/bekevar.ovoda

Istentisztelet Nagyatádon

Nagyatádon is van egy közösség. Ha ott élsz keresd Horváth András gyülekezetvezetőt: 20/886-2191

Ifjúsági program

Közösség Istennel és egymással. Ezt tartjuk fontosnak alkalmainkon és ezért is olyan változatosak. Minden szombaton 18:00-tól várunk téged is ifire, ha szívesen beszélgetnél más fiatalokkal a Bibliáról vagy csak érdekel, hogy mi is az a kereszténység. Sokat beszélgetünk, de jó sokat is játszunk együtt. Ha érdekelnek a programjaink, vagy csak szívesen néznél képeket az alkalmainkról, akkor kattints ide!

Házicsoportok

Beszélgetés, bibliatanulmányozás, imádkozás, közösség kis csoportokban magánházaknál. 

Érdekelne házicsoportban való részvétel? Jelentkezz: http://bit.ly/hazicsoport

Alapozó csoport

Ha valaki döntést hozott Jézus Krisztus követése mellett, és szeretné a bibliai alapokat jobban megismerni, később bemerítkezni, ebbe a csoportba várjuk. Folyamatosan be lehet kapcsolódni, a találkozók témája időközönként ismétlődik.

Bibliaoktatás gyermekeknek, tinédzsereknek

3-12 év között, az igehirdetés ideje alatt iskolaidőben

Istentiszteleteink

Vasárnap délelőtt 10 órától a Békevárban találkozunk istentiszteleten, ahol éneklünk, igehirdetést hallgatunk meg egy-egy biblia téma alapján, aztán beszélgetünk is egymással, akár egy kávé mellett.
Ha érdekel milyen szokott ez lenni, gyere el személyesen, vagy nézz bele a Békevár youtube csatornáján, hogy mi is történik itt.
Szeretettel várunk!