Te hol keresed a választ?

Kutatni a természetfelettit

Minden ember, élete egy pontján, szembesül az élet rövidségével, saját korlátaival. Minden ember keres. Keresi a választ a megoldhatatlan kérdésekre. Vajon csak annyi az élet, amennyit érzékszerveinkkel felfogunk? Van élet a halál után? Hol vannak elhunyt szeretteink? Létezik természetfeletti? Ha igen, vajon kaphatunk onnan segítséget? Léteznek gyógyító erők?

Az emberek általában három terület kapcsán kezdenek el a természetfeletti dolgok után érdeklődni:

 • A jövőről és a halál utáni dolgokról való tudakozódás;
 • gyógyulás;
 • védelem, biztonság és segítség.

Néhány embert megrémít a haláltól és az ismeretlentől való félelem: védelmet és megnyugvást keresnek, gyógyulni szeretnének, esetleg segítségre van szükségük egy nehéz és kilátástalannak tűnő élethelyzetben.

Természetesen van egy másik csoportja is az embertársainknak, akik csupán a racionalitás útján értelmezik világunkat. Most az első csoport számára szeretnék segítséget nyújtani.

Az, hogy a természetfelettiben keressük a válaszokat, természetesen nem baj. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyen forrásból szeretnénk információkhoz jutni. Ahonnan segítséget kérek, azzal a személlyel személyes kapcsolatba is lépek.

Évezredekkel ezelőtt sem volt ez másképp. Sok ember szeretett volna a fenti kérdéseire választ kapni és beletekinteni egy titkos, misztikus, racionális ésszel fel nem fogható, elrejtett (=okkult[1]) világba. Az okkultizmus veszélyeire azonban senki nem hívta és hívja fel a figyelmet kellő képen.

Keresztény emberként, úgy érzem kötelességem elmondani neked, kedves olvasó, hogy mi is történik olyankor, amikor elkezdjük felfedezni az okkult világot. Mielőtt ezt megtennénk, vegyük górcső alá, hogy milyen esetekben nyitunk ajtót az okkultizmusnak.

A biblia szerint Isten óva int minden olyan cselekedettől, rejtett információtól, és erőtől, amely nem tőle származik. Már a bibliai időkben is, évezredekkel ezelőtt, az emberek sokszor fordultak jövendőmondókhoz és jósokhoz, hogy a jövőt megismerjék. Manapság is sokan olvasnak horoszkópokat, amelyek minden női újságban megtalálhatóak. De mi a baj ezzel?

Nézzük meg a jóslás definícióját: A jóslás a jövőbeli vagy rejtett dolgok előrejelzése, anélkül, hogy Istenhez fordulna az ember. Célja, hogy feltárja azt, amit csak Isten tudhat. Tehát nem mindegy a forrás, ahonnan tudakozódunk.

A biblia így ír erről (Mózes 5. könyve 18:11): „Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik”.

5 Mózes 13: 1: Ha jövendőmondó vagy álomlátó támad közötted, és jelt vagy csodát mutat neked, és be is következik az a jel vagy csoda, amelyről szólt neked, és azt mondja: „Kövessünk más isteneket (akiket nem ismertél), és tiszteljük azokat”, ne hallgass az efféle jövendőmondók beszédeire vagy az efféle álomlátókra. Mert az ÚR, a ti Istenetek próbál csak ezzel benneteket, hogy megtudja, hogy teljes szívetekből és teljes lelketekből szeretitek-e Isteneteket, az Urat. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok.”

„És átvezették fiaikat és leányaikat a tűzön, varázslást űztek és jósolgattak, és arra adták magukat, hogy tegyék azt, ami rossz az Örökkévaló szemeiben, hogy őt bosszantsák” (5 Mózes 18:17).

Világosan látszik, hogy Isten gyűlöli a jóslást, varázslást és minden hasonló praktikát. Később az is kiderül a cikkből, hogy miért.

Nézzünk meg egy másik területet, a védelem területét. Sok esetben, még magukat kereszténynek valló embereken is, látok egy vékony piros karszalagot. Egyszer megkérdeztem egy édesanyát, miért van a kisgyermeke csuklóján ez a szalag? Azt válaszolta: „Nem igazán hiszek benne, de azt hallottam, ez a karkötő megvédi a rossz, ártó szellemektől és minden bajtól”.  Tudom, most azt kérdezed, mit árthatok azzal, ha viselek, vagy a gyermekem csuklójára kötök egy piros szalagot?

A cikk végén összefoglalóan jegyzem le a biblia álláspontját.

Sokan keresnek gyógyulást ebben a mai világban. Olyan emberként, aki ápolt súlyos beteg családtagokat, teljes együttérzéssel vagyok minden ember felé, aki végső elkeseredésében és kilátástalanságában olyan természetfeletti „gyógymódokban” keresett megoldást, mint az energiagyógyászat, prana nadi, hangtál terápia, akupunktúra, szellemgyógyászat stb.

 Keresztény emberként, mégis kötelességemnek érzem, hogy leírjam az igazságot ezekkel az okkult módszerekkel kapcsolatban. Egy dologban megerősíthetlek: a szellemvilág nagyon is valóságos dolog. Aki okkult erőkhöz és módszerekhez fordul, nem ritka esetben fog tapasztalni bizonyos természetfeletti jelenségeket, akár ideig-óráig tartó gyógyulást, vagy problémájának megoldását. De ha ez így van, tedd fel magadnak a kérdést: vajon milyen erő és kicsoda segített neked?  Miért nem mutatkozik be az a személy? Miért rejtegeti magát?

A Biblia világosan beszél arról, hogy Isten teremtette a világot, hogy a jósága és a szeretete ma is fenntartja a világmindenséget.  Ugyanakkor világos kijelentést ad Sátánról, a gonoszság és a hazugság forrásának létezéséről is. Ő egy valóságos személy és nagyon is szabadlábon van, éjjel-nappal azon mesterkedik, hogy megtévessze és nyomorba döntse az emberek és családok életét. Igen, a te családod életét is. Ő az, aki rejtőzködik, aki meglapul, aki ordító oroszlánként szertejár, és keresi kit nyeljen el. „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1 Péter 5,8).

Az Ördög, Sátán, ellenség, akiről a biblia embergyilkosként beszél. „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság” (János ev. 8:44).

Szereti elrejteni tevékenységeit, sőt jónak és kívánatosnak mutatja magát. Gyors gyógyulást és helyreállást ígér, de az apróbetűs részt elrejti és eltitkolja előled. Minden ilyen titkos tudásnak, okkult praktikának Sátán a forrása. Akár tudatosan, akár tudattalanul fordultál hozzá. Lehet, hogy csak belekeveredtél, s azt gondoltad: mit árthat, hisz nem is hiszek benne… Ebben az esetben is ajtót nyitottál a sátánnak az életedre és családod életére. Ő olyan, mint a tolvaj, minden résnyire nyitva hagyott ajtót ki fog használni, hogy ártó, romboló befolyást gyakoroljon az életedre és a családod életére. János 10:10: „A tolvaj(sátán) csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én (Jézus) azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek”.

Az okkultizmus nem játék! A Halloween-partin végzett szellemidézés nem játék!

Az okkultizmus gyakorlása közben, legyen az egy piros karszalag, vagy egy „ártatlan”, Halloween-partin végzett asztaltáncoltatás, vagy egy energiagyógyászati alkalom, kapcsolatba kerülsz a sátánnal és titkon azt üzened neki: „hiszek neked, elhiszem, hogy segíteni fogsz, hogy megvédesz, sőt tőled várom a boldogulásom”.

Mit mondd Isten és a biblia?

A bibliában bemutatkozó Isten a fenti három terület mindegyikére szeretne választ adni az embernek, de nem rejtőzködik és titkolózik. Isten bemutatkozik az embernek: szerető mennyei Apaként, aki nem rejti véka alá a halál utáni dolgokat, megértést ad a múltat, a jelent és a jövőt illetően. Isteni erejével képes gyógyulást adni és védelmet mindazok életére, akik keresik Őt. Egyet kér csupán: „Ne legyen más istened rajtam kívül!” s

Isten az, aki tudja a jövőt:

„Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!” (Ézsaiás 45:11)

Vannak olyan titkok, melyeket csak Isten ismer:

„A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké…” (5 Mózes 29:29).

Isten nem hagy bennünket kétségek között a halott szeretteinket illetően sem:

„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.” (Pál Thesszalonikai levele 4:13).

Egyedül Isten adhat igazi védelmet: „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, lakhelyedhez közel sem férhet csapás.” (91-es zsoltár).

Csak Istennél van igazi és tartós gyógyulás, Ő bemutatkozik, mint Gyógyító:

„Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak.” (2 Mózes 15,26).

Csak Istentől jön a segítség:

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsoltárok 50:15-17)

Isten Jézus Krisztuson keresztül örökre ki akar ragadni téged a sötétségnek minden területéről. Szeretné, ha megismernéd az igazságot és teljesen szabaddá válnál minden félelemtől, aggodalomtól. Szeretne meggyógyítani téged és az egész családodat. Szeretne a családjába fogadni, hogy valódi biztonságra találj.

Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek.” (János 8:36).

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” (János 8:31-47).

Én úgy éreztem, ha igazán szeretem az embereket, akkor hallaniuk kell az igazságot, amelyet Isten nem rejtett el, hanem évezredek óta óva inti az emberek mindenféle mágia gyakorlásától. De vajon miért? A válasz egyszerű: Isten pontosan tudja, mi az ára annak, ha a sátán jogot formálhat az életünkre.

Az okkultizmus hatással van testi, lelki és szellemi életünkre. Megfigyelések alapján a következő tüneteket árulkodhatnak arról, hogy a családodban jelen volt az okkultizmus gyakorlása:

 • kényszeres viselkedés,
 • félelem, dühkitörések, irreális fóbiák,
 • okkult képességek (negatív dolgok előrelátása, megérzése),
 • szenvedélyek és függőségek,
 • rémálmok, éjszakai paralízis, vagy alvajárás,
 • mentális problémák (bipoláris zavar, skizofrénia, hangok hallása, árnyak látása, öngyilkossági gondolatok, súlyos depresszió, autizmus),
 • válás, kapcsolati nehézségek,
 • idegrendszeri megbetegedések,
 • gyakori balesetek.

 A fenti tünetek bármelyikét hordozod te magad, vagy családtagjaidon veszed észre a jeleket, esetleg részt vettél okkult cselekedetek gyakorlásában, akkor bátorítalak, hogy keresd Istent és a biblia igazságait.

Ha kérdéseid vannak, keress egy bibliai alapokon álló gyülekezetet. Ott további segítséget kaphatsz abban, hogyan válaszd el magadat és családtagjaidat az okkultizmus minden következményétől, de leginkább annak forrásától, és hogyan ismerheted meg Istent és az Ő szabadítását.

Ma ezeknek az információknak a birtokában képes leszel döntést hozni, hogy melyik utat és melyik forrást válaszd.

Jézus mondja:

„A tolvaj (sátán) csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én (Jézus) azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 10:10)

„…én elétek tártam a választást élet és halál, áldás és átok között! Válasszátok hát az életet, hogy sokáig élhessetek ti is, meg utódaitok is!” (5 Mózes 30:19).

Isten áldjon!

Egy keresztény testvéred: Dánfi Linda Szófia


[1] Az okkultizmus szó jelentése: elrejtett, titkos tudás, ezoterikus tudás. A mágiában és szellemekben való hit összefoglaló neve.

Oszd meg másokkal!

Adó 1 százalék felajánlása

Újra itt van az adóbevallások ideje. Ha hasznosnak találja az általunk végzett tevékenységet, kérjük támogasson minket! Önnek csak egy kis fáradtságba kerül, számunkra mégis nagy segítség.

Az SZJA 1+1 százalékáról rendelkezhet az adóbevalláskor.

Ha idén Ön is szeretné támogatni olyan szervezet munkáját, ahol  a támogatás közvetlenül a tevékenységeket igénybe vevőkre van fordítva, önkéntesek dolgoznak, hogy minél több gyermek, fiatal és felnőtt számára segítséget nyújthassunk táboroztatásban, családi kapcsolatok erősítésében, szociális és mentális segítésben, akkor kérjük támogassa munkánkat!
Békevár Alapítvány adószáma: 18773794-1-14.

Ha az egyházak számára adható 1%-ot is felajánlaná, ajánljuk egyházunkat. A Magyarországi Baptista Egyház gyülekezetein és intézményein keresztül az ország több mint 350 településén jelen van. A negyedik legjelentősebb egyházként sok tízezer emberrel van rendszeres kapcsolata. Szociális, közoktatási, felsőoktatási intézményeket tart fenn, miközben jelentős hitéleti és kulturális szolgálatot végez. Nemzetközi kapcsolatai szerteágazóak, hisz a baptisták 110 milliós családja világszerte aktív szerepet vállal a helyi közösségek építésében, a vallási és lelkiismereti szabadság képviseletében, valamint a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetésében.

Ha idén Ön is felajánlaná az egyházak számára felajánlható százalékot  is, a Magyarországi Baptista Egyház technikai száma: 0286.

Köszönjük, hogy támogatja munkánkat! Örömmel vesszük, ha abba közvetlenül is bekapcsolódik.

Adó 1% technikai szám

Alpha kurzus

Az Alpha egy olyan évente egyszer ősszel megrendezett 10 részes programsorozat ahol a kereszténység alapjait lehet felfedezni. Minden alkalom egy étkezésből, egy előadás meghallgatásából és kiscsoportos beszélgetésből áll, ahol mindenki megoszthatja a gondolatait.

Témákból: Kicsoda Jézus? Miért halt meg Jézus? Hogyan lehet hitem? Miért és hogyan imádkozzam? Miért és hogyan olvassam a Bibliát? Hogyan vezet minket Isten?

Ha szívesen részt vennél a legközelebbi Alphán jelentkezz itt:  http://bit.ly/bekevaralpha3 

Facebook esemény:  Alpha kurzus

Békevár Óvoda

Óvodánk világnézetileg elkötelezett, keresztyén szemléletű óvoda (felekezetközi), de vallásos háttértől és felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki jelentkezhet. Semmilyen gyülekezethez kapcsolódó programunk nem kötelező, de bármikor szívesen látunk a Békevárban családoddal együtt.

Óvópedagógusok és dajka visel gondot a gyermekekre. Két csoporttal működünk, folyamatosan várjuk a beiratkozókat.

Választható programok: ovis angol (Dora’s house), zeneovi, úszás oktatás, művészeti nevelés.

https://www.facebook.com/bekevar.ovoda

Istentisztelet Nagyatádon

Nagyatádon is van egy közösség. Ha ott élsz keresd Horváth András gyülekezetvezetőt: 20/886-2191

Ifjúsági program

Közösség Istennel és egymással. Ezt tartjuk fontosnak alkalmainkon és ezért is olyan változatosak. Minden szombaton 18:00-tól várunk téged is ifire, ha szívesen beszélgetnél más fiatalokkal a Bibliáról vagy csak érdekel, hogy mi is az a kereszténység. Sokat beszélgetünk, de jó sokat is játszunk együtt. Ha érdekelnek a programjaink, vagy csak szívesen néznél képeket az alkalmainkról, akkor kattints ide!

Házicsoportok

Beszélgetés, bibliatanulmányozás, imádkozás, közösség kis csoportokban magánházaknál. 

Érdekelne házicsoportban való részvétel? Jelentkezz: http://bit.ly/hazicsoport

Alapozó csoport

Ha valaki döntést hozott Jézus Krisztus követése mellett, és szeretné a bibliai alapokat jobban megismerni, később bemerítkezni, ebbe a csoportba várjuk. Folyamatosan be lehet kapcsolódni, a találkozók témája időközönként ismétlődik.

Bibliaoktatás gyermekeknek, tinédzsereknek

3-12 év között, az igehirdetés ideje alatt iskolaidőben

Istentiszteleteink

Vasárnap délelőtt 10 órától a Békevárban találkozunk istentiszteleten, ahol éneklünk, igehirdetést hallgatunk meg egy-egy biblia téma alapján, aztán beszélgetünk is egymással, akár egy kávé mellett.
Ha érdekel milyen szokott ez lenni, gyere el személyesen, vagy nézz bele a Békevár youtube csatornáján, hogy mi is történik itt.
Szeretettel várunk!